Giá điện giảm 10% trong khoảng kỳ ghi hoá đơn tháng 5

Hộ gia đình, doanh nghiệp phân phối kinh doanh, cơ sở tạm trú du lịch sẽ được giảm tiền điện trong ba tháng (4, 5 và 6).

Ngày 16/4, Bộ công thương ra quyết định khuyến mại điện, tiền điện cho các bạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, theo nghị quyết 41. Về giá điện, khách hàng tiêu dùng điện sinh hoạt cũng được giảm 10% giá bán lẻ điện bậc 1-4 (dưới 300 kWh/tháng).

Giá điện giảm 10% trong khoảng kỳ ghi hoá đơn tháng 5

Theo tính toán của Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), người dùng sử dụng ở mức 100 kWh một tháng được tương trợ 17.000 đồng. Như vậy, mức 200 kWh thì khoản tiền tương trợ 37.000 đồng mỗi tháng; mức 300 kWh thì khoản hỗ trợ là 62.560 đồng 1 tháng. Còn hộ dùng điện từ 300 kWh trở lên, khoản tiền được hỗ trợ tối đa là 62.560 đồng 1 tháng (do vẫn thừa hưởng giảm 10% đơn giá điện bậc 1-4). Tương tự, giá tiền lẻ điện sinh hoạt sẽ được giảm trong khoảng kỳ ghi chỉ số công tơ tháng 5, 6 và 7, tương ứng mang tiền điện những tháng 4, 5 và 6.

Doanh nghiệp cung cấp, kinh doanh sẽ được giảm 10% giá điện ở những khung giờ cao điểm, thường nhật và rẻ điểm. Cơ sở đang ký tạm trú du hý sẽ được khuyến mãi điện trong khoảng giá bán lẻ điện buôn bán xuống bằng chi phí điện cung ứng sau khuyến mãi.

Giá bán sỉ điện tại khu vực nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại giảm 10% bậc 1-4 của giá sinh hoạt; giảm 10% giá bán sỉ cho mục đích khác theo đơn giá hiện hành. Những khu công nghiệp, chợ cũng giảm 10% giá bán buôn điện.

Về giảm tiền điện, những hạ tầng (không phải khách sạn) được tiêu dùng phương pháp ly, khám bệnh tập hợp người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 sẽ được miễn phí 100% tiền điện.

Cơ sở y tế khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 được giảm 20%. Mức giảm này cũng ứng dụng mang khách sạn được sử dụng để phương pháp ly bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm Covid-19.

Danh sách các hạ tầng này do Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, UBND những tỉnh giấc, thành thị lập hàng tháng và cung ứng cho các đơn vị điện lực địa phương.

Bộ công thương nghiệp cho biết, các bạn sản xuất, buôn bán, hành chính sự nghiệp được áp dụng khuyến mãi trong khoảng kỳ hoá đơn sắp nhất. Có các cơ sở lưu trú du lịch, EVN và Sở công thương các tỉnh sẽ mang hướng dẫn chi tiết, đảm bảo việc ưu đãi điện, tiền điện đúng đối tượng, thời kì.

Bộ công thương ước tính, tổng số tiền tương trợ khuyến mãi điện, tiền điện cho khách hàng tác động vì Covid-19 là 11.000 tỷ đồng.