Thay thế người nắm quyền trong công ty gia đình

Chuyển ủy quyền thế hệ nối nghiệp đang là chuyện thiết yếu để duy trì và lớn mạnh công ty gia đình tại Việt Nam.

Theo số liệu của Phòng thương nghiệp và Công nghiệp Việt Nam, trong tổng số 750.000 doanh nghiệp của cả nước, sở hữu tới 76% là tổ chức tư nhân. Khu vực này đang đóng góp 43% GDP của cả nước. Trong đấy, chỉ riêng 100 tổ chức gia đình lớn nhất đã đóng góp 25% GDP.Trong khoảng các Thống kê trên, ông Võ Tân Thành, Phó chủ toạ Phòng thương nghiệp và Công nghiệp Việt Nam khẳng định tại hội thảo "Quản trị công ty gia đình" do tạp chí Nhà quản trị hài hòa có GIBC Group công ty ngày 31/10 rằng, kinh tế tư nhân khái quát, khối tổ chức gia đình nhắc riêng đang là động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước.

Dù mang vị thế quan trọng, nhưng đơn vị gia đình hiện gặp không ít thách thức, nhất là vấn đề chuyển giao thế hệ kề cận. Theo ông Phạm Phú Trường, giám đốc điều hành GIBC, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP HCM, đa phần doanh nghiệp gia đình Việt Nam mang lịch sử hình thành khá muộn so sở hữu mô hình này trên thế giới, với công đoạn tăng trưởng doanh nghiệp trung bình dưới 30 năm.

Chính vì thế, khi mà các doanh nghiệp gia đình lớn trên thế giới đã qua nhiều đời thừa kế thì tổ chức gia đình Việt Nam đang đứng trước bài toán chuyển ủy quyền thế hệ thứ 2, một số ở giai đoạn chuyển giao cho thế hệ thứ 3. cùng lúc, đối mặt với thách thức tái cơ cấu nội bộ công ty để tăng năng lực quản trị, năng lực khó khăn hướng đến mô hình doanh nghiệp đại chúng và mở mang cộng tác quốc tế.

Theo ông Trường, điểm mạnh của doanh nghiệp gia đình là nhân tố tin tưởng, sự cam kết dựa trên huyết tộc và truyền thống cao hơn các tổ chức bình thường khác, cũng như với khuynh hướng hoạt động vững bền hơn về nguồn vốn do sự tác động trực tiếp tới ích lợi vốn đầu tư của những thành viên trong gia đình. không những thế, những lợi thế trên với thể trở thành điểm yếu giả dụ những thành viên trong gia trình có trị giá sống quá khác biệt, không hòa thuận, ko chung chí hướng.

Ông Trường cũng cho biết, do thiếu sự bàn thảo thông tin và niềm tin là duyên cớ của 60% đơn vị gia đình chuyển giao ko thành công, 25% do thiếu sự chuẩn bị và kế hoạch, 15% do quyết định về tài chính kém, tư vấn về pháp lý không thấp.

Theo ấy, để tăng trưởng bền vững, tổ chức gia đình Việt Nam, phải thay đổi theo hướng chủ động và hăng hái hơn, đặc biệt là tinh thần của thế hệ sau trong việc giữ gìn và phát huy cơ nghiệp của gia đình.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó chủ tịch Hiệp hội công ty TP HCM phân tách, do đặc thù của thời kỳ phát triển kinh tế quốc gia, rộng rãi tổ chức gia đình vẫn chưa lớn mạnh qua hết một thế hệ, hoặc mới khởi đầu giai đoạn chuyển ủy quyền thế hệ thứ hai. bên cạnh đó, việc chịu ảnh hưởng của văn hoá Á Đông, những khó khăn tế nhị trong việc chuyển giao quyền quản lý giữa các thế hệ, việc thừa kế tài sản công ty... đang là những khó khăn rất được để ý của công ty gia đình Việt Nam.

Ông Võ Tân Thành cũng chỉ ra 1 số Báo cáo trên toàn cầu cho thấy, 70% công ty theo mô hình công ty gia đình khó duy trì đến thế hệ thứ 2 và 90% chẳng thể duy trì tới thế hệ thứ ba. Điểm hăng hái là các đơn vị Việt Nam đi sau, sở hữu thể rút kinh nghiệm trong khoảng sự lớn mạnh của những doanh nghiệp gia đình trên thế giới.

"Họ đã bắt đầu với các thay đổi theo hướng chủ động và hăng hái hơn, đặc biệt là tinh thần của thế hệ sau trong việc giữ gìn và phát huy cơ nghiệp của gia đình", ông đề cập.

khi mà đó, theo ông Phạm Phú Trường để tương trợ cho tổ chức gia đình tồn tại và lớn mạnh vững bền thì tại một số quốc gia tăng trưởng, kế bên Luật doanh nghiệp còn với thêm Luật đơn vị gia đình hoặc ít nhất vài điều khoản dành cho đơn vị gia đình nằm trong luật doanh nghiệp. "Khi các công ty gia đình tồn tại và vững mạnh qua rộng rãi thế hệ, đây sẽ là nơi bảo tồn những bản sắc của dân tộc hay văn hoá của một vùng và đặc trưng là mang lại niềm tự hào cho quốc gia", ông Trường Nhận định.