Ngân hàng Vietcombank muốn thoái vốn khỏi tổ chức bảo hiểm nhân thọ

Thoái vốn khỏi Vietcombank - Cardif với thể là bước đi trước nhất  trong 1 thỏa thuận hợp tác  đáp ứng  bảo hiểm hàng trăm triệu  đồng $ mỹ  nắm giữ 1 đối tác khác.

Hội đồng quản trị ngân hàng  Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã CK: VCB) vừa  phê chuẩn  phương án chuyển nhượng vốn góp tại  đơn vị  TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI). Tính đến  cuối 2018, Vietcombank  với 45% vốn tại  Công Ty  bảo hiểm này.Động thái này, theo  Phân tích  trước  đấy   từ Bloomberg,  nắm giữ  thể là bước đi mở tuyến phố  cho 1  ký hợp đồng   cung ứng  bảo hiểm giữa Vietcombank và  một tập đoàn bảo hiểm nước ngoài.

FWD Group, tập đoàn của tỷ phú Richard Li (Hong Kong)  nắm giữ  thể sẽ ký ký HĐ cung cấp bảo hiểm giá trị  khoảng 400 triệu  USD  với Vietcombank nhờ trả giá cao hơn các  đối thủ đối đầu . 1  phần của ký HĐ  này là FWD sẽ  tậu Vietcombank Cardif, Công Ty  bảo hiểm nhân thọ thuộc có  của Vietcombank và tập đoàn BNP Paribas.

Được có mặt trên thị trường  trong mức  năm 2008, Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI) là liên doanh giữa Vietcombank, BNP Paribas Cardif (công ty con của BNP Paribas) và SeABank.  tới giờ đây, VCLI chỉ còn 2 cổ đông, gồm Vietcombank  với 45% và BNP Paribas Cardif  nắm giữ  55%.

So với những tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ trên thị phần , hoạt động của Vietcombank Cardif  với phần mờ nhạt. Theo  Thống kê  tài chính  gần  nhất năm 2017 của VCLI, Công Ty  này  với tổng tài sản hơn 950 tỷ đồng, nhưng ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần  3 tỷ đồng tính đến  cuối năm. Riêng năm 2017, VCLI ghi nhận gần  325 tỷ đồng doanh thu nhưng lỗ  ròng rã hơn 3,3 tỷ đồng. Ba năm  từ 2015 đến  2017,  Công Ty  bảo hiểm nhân thọ của Vietcombank và BNP Paribas đều báo lỗ.

Việc thoái vốn khỏi Vietcombank Cardif và tiến đến  ký ký hợp đồng  phân phối  bảo hiểm  với  một đối tác  với thể giúp Vietcombank khai thác  thừa hưởng ích trong mức kênh bancassurance,  với  điểm tốt  là 1  trong  những ngân hàng nhà nước   to nhất hệ thống.  nhà sản xuất bán chéo sản phẩm giữa  nhà băng TM  và  những  đơn vị  bảo hiểm (bancassurance) được xem là 1  sản phẩm tiềm năng và đang  trở nên  1  kênh sinh lời ngoài lãi  quan yếu  mang   phổ biến   nhà băng. khi   hợp tác và ký kết bancassurance,  những  tổ chức bảo hiểm sẽ trả  một khoản tiền phí độc quyền để bán sản phẩm  duyệt y   những chi nhánh Vietcombank.

Con số  của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, trong nửa đầu năm 2019, doanh thu của kênh bán bảo hiểm nhân thọ qua  nhà băng (bancassurance) ước đạt 8.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,2% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường  nhân thọ.