Ngân hàng nhà nước Việt Nam có mặt đầu tiên tại Mỹ

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vừa khai trương văn phòng đại diện tại khu trọng tâm Manhattan,  thành thị  New York, Mỹ vào ngày 1/11. Đây là văn phòng đại diện  trước hết  của  một ngân hàng nhà nước  Việt Nam có  mặt tại  thị phần Mỹ.

Ngày 17/6, Sở quản lý  nguồn vốn  Tiểu bang New York đã cấp phép hoạt động cho văn phòng đại diện của Vietcombank sau khi  Cục Dự trữ Liên bang Mỹ  phê duyệt   giấy tờ  xin cấp phép có mặt trên thị trường  vào ngày 26/10/2018.Văn phòng đại diện của Vietcombank sẽ kết nối  với  khách hàng  tại Mỹ,  Con số  phân tách  thị trường  và  ngành  nguồn vốn  ngân hàng nhà nước ,  tương trợ quan hệ  mang  các  định chế  vốn đầu tư tại Mỹ. cùng lúc , văn phòng thiết lập mối quan hệ tương hỗ  việc  kinh doanh của  nhà băng và  tương trợ  tổ chức đối tác của Vietcombank tại Mỹ.

Ngoài văn phòng tại Mỹ, màng lưới  hoạt động tại nước ngoài của Vietcombank gồm Doanh Nghiệp  nguồn vốn  tại Hong Kong,  Công Ty  chuyển tiền tại Mỹ, văn phòng đại diện tại Singapore, ngân hàng  con tại Lào. Trong tháng 10/2019, Vietcombank cũng đã được  nhà băng Nhà nước  hài lòng   đi vào hoạt động  chi nhánh tại Australia.

9 tháng đầu năm 2019, Vietcombank lãi sau thuế hơn 14.000 tỷ đồng,  tiếp tục là ngân hàng   sở hữu  lợi nhuận cao nhất nhờ  phát triển  nguồn góp vốn đầu tư  và hoạt động phi nguồn góp vốn đầu tư . Tính đến  hết tháng 9/2019, tổng tài sản của ngân hàng  đạt gần   một,16 triệu tỷ đồng. Dư nợ  nguồn vốn vay   sắp 708.096 tỷ đồng, tiền gửi của  người tiêu dùng  đạt 902.184 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9 là 1,08%.