Ngân hàng BIDV chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Hơn 4.500 tỷ đồng  trái phiếu được  những chi nhánh, phòng đàm phán  của BIDV trực tiếp phát hành, phần còn lại qua đại lý.

Nhà băng  góp vốn đầu tư và  phát triển  Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) vừa thông báo  phát hành tổng cộng  5.000 tỷ đồng  trái phiếu  ra sức chúng, kỳ hạn 7 và 10 năm. Thời hạn đăng ký mua  trong vòng  1/11  tới 20/11.

Đây là  dòng  trái khoán  không  chuyển đổi,  ko kèm chứng quyền, không   nắm giữ  bảo đảm, được phát hành và  trả tiền bằng tiền đồng và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp  hai.  mẫu trái khoán  này  tương tự  mang  trái khoán  chào bán trong năm của Agribank, Vietinbank, được phát hành nhằm  tăng nguồn vốn  trung dài hạn và nâng cao  vốn cấp 2  đảm bảo  những tỷ lệ an toàn hoạt động.Lãi suất áp chế  cho  phần lớn  thời hạn là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng  lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4  nhà băng có  vốn nhà nước)  cùng thêm  một,3% hoặc 1 ,4% 1  năm, lần lượt  cho kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Trong mức  đầu năm  cho tới Hiện tại , BIDV cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng  trái phiếu kỳ hạn 7 và 10 năm đủ điều kiện tính vào vốn cấp  hai. Trong vòng ba tháng trở lại đây,  nhà băng này đã  sắm  lại tổng  cùng 9.300 tỷ đồng trái khoán , gồm 7.300 tỷ đồng trái khoán  phát hành trong năm 2014 (đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2) và  hai.000 tỷ đồng  trái phiếu phát hành riêng lẻ trong năm 2018.

BIDV cũng vừa  hoàn thiện phát hành riêng lẻ 603 triệu cổ phần (15% vốn điều lệ) cho nhà  đầu tư chiến lược, thu về tổng số tiền hơn 20.200 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh  tăng vốn cấp  hai  phê chuẩn  phát hành  trái phiếu  cùng  mang  nâng cao  vốn điều lệ giúp BIDV  nắm giữ  dư địa  tăng trưởng   nguồn hỗ trợ , cùng lúc  đáp ứng Basel II và  lộ trình giảm dần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, lãi sau thuế của BIDV giảm nhẹ so  sở hữu   cùng kỳ năm trước, đạt hơn 5.645 tỷ đồng. Tính  tới 30/9, tổng tài sản của  nhà băng là  một,4 triệu tỷ đồng. Cho vay  người tiêu dùng  đạt gần  1 ,074 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của  người dùng  nâng cao  đạt  sắp 1 ,085 triệu tỷ.  kết thúc quý III, tỷ lệ nợ xấu nội bảng trên dư nợ là 2 ,09%.